Skip to main content
Nikhil Kaza
Nikhil Kaza

Director

314 New East

nkaza@unc.edu
(919) 962-4767

Center for Urban and Regional Studies